Vårt distrikt har cirka 450 medlemmar. Föreningarna och kretsarna finns i de flesta byar, i  städerna Närpes och Kristinestad. Vi välkomnar gärna fler kvinnor med i vår trevliga gemenskap, där Marthas allt mera viktiga värderingar i vårt samhälle står som grund! Vi har roligt tillsammans, och delar med oss av kunskap kvinnor emellan, och även till övriga grupper som kan behöva marthornas kunskap och erfarenhet.

Ta kontakt, om du vill komma med i vårt marthagäng!

 

Artikel

KONTAKT
Ordförande Ulla Smeds
Lidtåget 79, 64 220 Yttermark
tfn 050 402 4184
ulla.smeds@agrolink.fi


Sekreterare Karin Rusk
Tfn 040 820 4403
karin.rusk@pp.inet.fi

Kassör Helena Kullman
Tfn 040 9605 750
helenakullman@yahoo.se